top of page
Sakde ansatt.png

SAMSVAR SKADE ANSATT

Skade Ansatt er en skybasert og brukervennlig løsning som støtter etterlevelsen av lovpålagte krav til rapportering av skader på ansatte samt småskader


I systemet kan medarbeidere selv registrere skader og småskader til videre oppfølging av nærmeste leder


Løsningen for skaderapportering er tidsbesparende og effektiv


Gevinster og nytteverdier:

•Ett sted å registrere og håndtere skademeldinger på egne medarbeidere.

•Automatisk utfylling av NAV-skjema 13-0705.

•Automatisk utfylling av Arbeidstilsynets meldeskjema.

•Automatisk utfylling av skjema til KLP/forsikringsselskap

•Rapporteringsmuligheter gir oppdatert oversikt til enhver tid og benyttes mot tilsynsmyndigheter, NAV, forsikringsselskaper og ikke minst i virksomhetens interne HMS-arbeid.

•God støtte i e-postvarsling med direkte link til skademeldingen.

•Ved mangelfull registrering kan meldingen raskt og enkelt sendes tilbake til melder for ytterlige utfylling av data.

bottom of page