top of page

SAMSVAR PERSONVERN

Samsvar personvern er Norges mest brukte personvernløsning. Løsningen dekker alle krav i Personvernforordningen, inkludert moduler for:

Behandlingsprotokoller

Personvernerklæringer

Instrukser til ansatte

Systemoversikt og databehandlere

Sikkerhetsvurderinger

DPIA gjennomføring

Innsyns-rettighetsportal

mv.


Løsningen kjennetegnes ved at data som fylles inn i protokollene gjenbrukes i hele løsningen, eksempelvis; når dere oppretter behandlingsprotokoller, genererer løsningen automatisk en personvernerklæring per behandling, en instruks til ansatte per behandling, oversikt over systemer mv.


Løsningene publiserer en egen side for de registrerte der de selv enkelt kan søke opp hvilke behandlinger dere gjør- og opplysninger om hvilke opplysninger dere benytter, hvem dere deler dem med, hva som er kilden etc. for hver behandling.

Vi har et protokollbibliotek med 400 pre-utfylte protokoller som Kunden kan benytte.  Disse er utarbeidet sammen med 30 av våre kunder, og gjør arbeidet svært mye enklere.

NASJONALT PROTOKOLLBIBLIOTEK

Samen med våre kunder har vi utviklet et sett med pre-utfylte behandlingsprotokoller, som vi kan levere som en del av Samsvar personvern. Vi har 207 protokoller for kommuner og mange for sykehus og kraftselskap, samt flere som passer for alle typer virksomheter. De pre-utfylte protokollene letter arbeidet svært mye og protokollene er svært viktige for å få personvernet til å fungerer - det er jo protokollene som har dataene dere behøver for informasjon til borgere, innsyn etc.

Les mer om protokollene for kommuner her

web98.png

VI LØFTER PERSONVERNET PÅ KORT TID

Hvis dere har behov for å løfte personvernet til et akseptabelt nivå, er vi rette partner for dere. Vi har et eget konsept der vi sikrer at dere får på plass protokollene (som oftest er den store bøygen), der vi gjennomfører høringer hos ansatte/avdelinger og publiserer ut til de registrerte informasjonen som kreves Personvernforordningen. Mange har benytte seg av denne bistanden, med stort hell,

web7.png
Riskcom.jpeg

PERSONVERNOMBUD

Vi er personvernombud for en rekke virksomheter. Vår rolle er å bidra til at personvernet etableres på et akseptabelt nivå, i tillegg til at vi bidrar ved opplæring og håndtering av personvernbrudd, både internt og opp mot myndighetene.

bottom of page