top of page

SAMSVAR KOMMUNEPLIKTER

Med Samsvar kommuneplikter kan kommunedirektøren presentere en systematisk og risikobasert internkontroll for alle kommunepliktene overfor de folkevalgte, intern revisjon og eksterne tilsyn.


Løsningen gir også oversikt over hva som fungerer godt- og hva som ikke fungerer så godt, slik at ledelse og politikere kan prioritere riktig.


Samsvar kommuneplikter inkluderer evaluering og risikovurdering for over 50 lover og forskrifter.


Løsningen er intuitiv i bruk og har moderne teknologi og brukergrensesnitt.

SÅNN FUNGERER DET

Intuitivt og gjennomførbart

Kommuneplikter702.png

STEG 1 . EVALUERING AV MÅLOPPNÅELSE

Kommunedirektøren delegerer og gir tilgang til løsningen til de som har innsikt i de aktuelle lovene.


De ansvarlige for lovene evaluerer etterlevelse (måloppnåelse) av hver paragraf på en skala fra 1 -9.


Det klikkes også av for hva som fungerer- og ikke fungerer.


Det kan lastes opp bilder, video og dokumenter som dokumentasjon.

Kommuneplikter704.png

STEG 2. RISIKOVURDERING

De ansvarlige utfører en risikovurdering av hva som kan føre til svekket etterlevelse for den aktuelle loven.


Det klikkes også av for hvilke beredskapstiltak som er innført- og eventuelt ikke innført.


Vurderingen av risiko gjøres for både sannsynlighet og konsekvens, slik at hver lov får en egen risk score.

kommuneplikter3.png

STEG 3. OVERSIKT OG RAPPORTERING

Alle resultatene fremkommer på kommunedirektørens dashbord, i sanntid.


På dashbordet kan kommunedirektøren enkelt sammenligne måloppnåelse og risiko mellom lovene- og drille ned til detaljer.


Dashbordet benyttes til rapportering til folkevalgte, intern revisjon og overfor eksterne tilsyn.


Ikke minst gir dashbordet informasjon om hva dere bør prioritere.

Planleggingsmøte

INNFØRINGSPLAN

Vi har utarbeidet et forslag til innføringsplan for internkontroll i kommuner. Send oss en melding, så sender vi den til deg.

Takk for innsendingen din!

HVORDAN HAR VI JOBBET FRAM LØSNINGEN

Alle kommuner i Norge har samme krav til internkontroll og skal etterleve de samme lovene og forskriftene. Det finnes kommuneplikter i over 50 lover/forskrifter, og internkontrollen skal omfatte alle disse. Med kommuneplikter menes pliktene som er rettet mot kommunen som kommune, i motsetning til aktørplikter, som er plikter kommunen har på lik linje med enhver annen som driver en type virksomhet.


Det vil ikke være riktig om hver kommune skulle gå gjennom alle lovene for å «plukke» ut alle kommunepliktene. Vi har derfor påtatt oss denne jobben på vegne av alle slik at ressursene kan brukes mest mulig riktig. Vi jobber også kontinuerlig for å sikre at alle lovene er representert i løsningen, og med oppdatering ved endring av lovene.


Vi har utviklet en egen modul i Samsvarsplattformen der vi har lagt inn alle de aktuelle paragrafene for hver lov, slik at dere kan gjøre evaluering av etterlevelse, og av risiko. I evalueringen kan dere også angi hva som fungerer- og hva som ikke fungerer, slik at dere lettere kan velge tiltak ved behov. Punktene dere vurderer er hentet fra Stortingsproposisjon 81L (endring av ny kommunelov). Videre har vi lagt inn en del aktuelle risikoer (farer). Disse er hentet fra vår risikomodul for kommunal beredskap, som igjen er utarbeidet på grunnlag av det som DSB anbefaler.


I utviklingen har vi både tatt hensyn til at det må være enkelt å evaluere hver lov- og intuitivt å gjøre risikovurderinger. Dette fordi det potensielt vil være mange som benytter løsningen. Videre har vi vurdert at kommunedirektøren har mange oppgaver og liten tid – derfor har vi utviklet og designet et dashbord som gir en enkel og intuitiv oversikt – som kommunedirektøren igjen kan benyttes i rapportering til de folkevalgte, intern revisjon og overfor ulike tilsyn.

HVORDAN ANSKAFFE SAMSVAR KOMMUNEPLIKTER

Ved bestilling oppretter vi enkelt og greit en konto for deres kommune. Dere (gjerne sammen med oss) setter opp organisasjonen slik at de riktige personene får tilgang.


Det medfølger en video som viser hvordan løsningen fungerer – det hele er intuitivt. Så kan dere sette i gang, først som sist.

Prisen er en fast lisens per år – be gjerne om tilbud.


Ut i fra det vi vet er det ingen andre som kan levere en slik løsning, som også inkluderer de aktuelle kommunepliktene.


For de som har moduler fra Samsvar fra før, legges denne modulen enkelt til løsningen dere allerede har. For andre så etableres kontoen raskt og dere kan senere vurdere om dere vil benytte dere av andre moduler på Samsvarsplattformen.

web13.png
bottom of page