top of page

INTERNKONTROLL FOR BOSETTING OG TILPASNING AV TJENESTETILBUD TIL FLYKTNINGER

Kommuner er bedt om å bosette mange flyktninger fra Ukraina. I tillegg skal kommunen tilby lovpålagte tjenester til alle flyktninger som kommer, også de som er plassert i mottak.

Med Samsvar flyktning får kommunen status for bosettingene mht. utforming og drift av bosettingene. Løsningen kan også brukes som verktøy for å godkjenne boliger/enheter som skal huse flyktninger.

Med Samsvar flyktning kartlegges status for tjenester som legevakt, svangerskapskontroll, helsestasjon, samarbeid med frivillige organisasjoner, næringsliv mv. - kort sagt alt det som kommunen skal tilrettelegge og tilby.

Amot5.png

INTUITIVT, BRUKERVENNLIG OG RETT PÅ SAK

Samsvar flyktning er svært enkel å bruke, og for de som er kjente med vår løsning for personvern og kommuneplikter - så er løsningen skodd over samme lest, men tilpasset regler og forventninger for arbeidet med flyktninger.

AMOT6.png

STATUS FOR KOMMUNENS TJENESTETILBUD

Samsvar flyktning inkluderer sjekklister for kommunedirektøren (hovedbildet), helsetilbud, skoletilbud, barnehagetilbud, barneverntjenesten, samarbeid med nærmiljøet, samarbeid med andre myndigheter, samarbeid med næringsliv mv.

INTEGRERING

Med Samsvar flyktning vurderer dere hvordan kommunens integrering fungerer, så som kompetansekartlegging, introduksjonsprogram, hvordan dere legger til rette for jobber og integrering via kultur og fritidstilbud.

AMOT40.png
Amot10.png

STATUS FOR ALLE BOSETTINGER

Med Samsvar flyktning får kommunen status for oppstart og drift for alle bosettinger, enten de er i privatboliger eller større enheter. Status inkludere både utforming av enheten, samt hvordan det tilrettelegges for flyktningene.

RISKOVURDERING

Med Samsvar flyktning gjøres det risikovurderinger av særlige farer som kan være tilstede med flyktninger som kommer fra krigsområder. Det er lagt til rette for risikovurdering for alle tjenestene som kommunen skal tilby flyktningene. Utførte risikovurderinger gir ledelsen informasjon om kritiske forhold en bør planlegge for.

amot 12.png
Baby Sleeping

ASYLMOTTAK

Drifter kommunen asylmottak kan dere sjekke ut om dere følger alle kravene, på en enkel og intuitiv måte. Dokumentasjonen møter kravene til UDI

Sånn fungerer det

Samsvar13.png

WEBINAR

Vi arrangerer webinar der vi presenterer Samsvar flyktning og hvordan vi har laget løsningen. Webinaret er nyttig selv om du ikke vil bruke modulen.

Torsdag 31.mars klokken 1300-1330

Onsdag 6. april klokken 1000 - 1030

KONTAKT OSS

Vi kan levere på dagen

Samsvar flyktning er en del av Samsvarsplattformen. Kunder som bruker Samsvar fra før kan enkelt få lagt til denne modulen. Nye kunder kan anskaffe denne modulen uten å ha hele løsningen.


10% av salgssummen for denne modulen (årets omsetning) går til frivillige organisasjoner som jobber med flyktninger.

bottom of page