top of page

SAMSVAR BEREDSKAPSØVELSER

Samsvar beredskapsøvelser er en webløsning for utarbeidelse og gjennomføring av skrivebordsøvelser.

Du legger enkelt inn hendelser som du vil skal bli testet, støttet opp med bilder, kart video etc. som dramatiserer hendelsene.

Ved gjennomføring svarer deltakerne på hva de vil gjøre om hendelsene oppstår i virkeligheten - hvilke beredskapstiltak er på plass (både teknisk og organisatorisk) mv.

For hver hendelse gjøres det en vurdering av hvor god beredskapen er, og om det er behov for tiltak.

Når øvelsen er over - lager løsningen automatisk en øvingsrapport med alle hendelsene, alle notater, tiltak og vurderinger, slik at dere enkelt ser hva som fungerer og hva som må forbedres.

Løsningen er svært effektiv og sparer dere for unødvendig ressursbruk, slik at dere kan øve oftere.

Kontakt oss for informasjon og tilbud
bottom of page